Tips voor het lezen thuis

Werken aan leesvaardigheid van het kind is erg belangrijk. Het kan ook erg gezellig, leuk en ontspannend zijn. Wanneer u samen met uw kind gaat lezen is het echter wel verstandig om rekening te houden met een aantal zaken. Hier volgen een aantal tips om het lezen thuis tot een succes te maken:

1. Begin zo vroeg als het kan met voorlezen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die van kleins af aan voorgelezen worden, beter gemotiveerd worden om te leren lezen. Ze blijken taalvaardiger te zijn, beter te zijn in begrijpend lezen en zij hebben over het algemeen meer succes dan kinderen die niet of heel weinig worden voorgelezen. Het is niet alleen goed met naar schoolgaande kinderen te lezen, maar zeker ook voor peuters. Voor elke leeftijd zijn er speciale boeken en kinderen kunnen bovendien gratis kinderlidmaatschap van de plaatselijke bibliotheek verkrijgen.

 2. Lees met regelmaat.

Het is beter voor de leesontwikkeling iedere dag tien minuten samen te lezen of voor te lezen dan dat u één keer per week een uur hieraan besteedt. Dus maak met uw kind bij voorkeur dagelijks een minuut of tien vrij om rustig te kunnen lezen of voor te lezen. Ook in de zomervakantie is dit goed, want uit onderzoek blijkt dat kinderen hierdoor te maken krijgen met een zogenaamde ‘zomerdip’. Dit houdt in dat hun leervaardigheid achteruitloopt tijdens de schoolvakantie.

 3. Blijf zo lang mogelijk voorlezen aan uw kind.

Ook als het kind zelfstandig kan lezen is het goed om te blijven voorlezen. Hiermee oefenen zij namelijk hun luistervaardigheid en hun woordenschat. Dit hoeven niet alleen leesboeken te zijn. Informatieve teksten kunnen ook gelezen worden, bijvoorbeeld kranten, tijdschriften en gebruiksaanwijzingen. Op deze manier blijven kinderen geïnteresseerd in verschillende leesbronnen. Bovendien zorgt dit er ook voor dat kinderen trainen met het begrijpend lezen.

 4. Stel vragen en praat verder.

Het is erg leuk om met uw kind te praten over een boek of een tekst te praten. Wanneer een kind zijn ervaringen over een boek of een tekst met een ander bespreekt komen er vaak verrassende ideeën en inzichten ter sprake. Ook is het een goede manier om na te gaan of het kind de inhoud van de tekst gesnapt heeft. Door het bespreken van de tekst blijven kinderen ook aandachtig meedoen en worden zij het lezen niet snel beu.

5. Kies een boek dat bij uw kind past.

Het is belangrijk dat het kind een boek leest dat bij zijn leesniveau past. Op school wordt dit vastgesteld aan de hand van het AVI-systeem. Daarnaast is het minstens zo belangrijk dat het kind met plezier leest en geïnteresseerd is in het onderwerp. Laat het kind daarom zo veel mogelijk zelf zoeken naar een boek in de bibliotheek of boekenwinkel. Wanneer het kind geen belangstelling heeft voor het boek is het begrijpelijk dat hij het ook niet serieus zou willen lezen. Ook is het leuk om in plaats van een fictief boek een informatief boek te kiezen dat bijvoorbeeld aansluit bij een bepaald thema dat op school wordt besproken.

6. Verdiep je als ouder in het soort lezen.

Op de basisschool wordt het leesonderwijs ingedeeld in voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet lezen. Het voorbereidend lezen vindt al plaats in groep 1 en 2. Het echt leren lezen vindt vooral in groep 3 plaats. Over het algemeen begint het voortgezet lezen vanaf de vierde groep, waarin het accent gelegd wordt op het vlot leren lezen en het begrijpend lezen. Dit laatste houdt in dat het kind snapt waar het over gaat, wat vooral geoefend kan worden door vragen te stellen over het gelezen stuk of door verder te praten (zie punt 4). Vanaf groep 7 vindt het studerend lezen plaats: hier draait het erom dat het kind de informatie uit een tekst zelfstandig kan verwerken voor een spreekbeurt, werkstuk of proefwerk. Als ouder is het dus erg handig om ook hiermee bezig te zijn. Zo is het erg goed om al vanaf kleins af aan voor te lezen aan het kind, nog voor het naar de kleuterklas gaat en actief mee te lezen wanneer het kind in groep 3 zit. Wanneer het kind naar een hogere groep gaat is het bijvoorbeeld belangrijk om erop te letten dat het kind vlotter en gemakkelijker gaat lezen, maar ook dat het kind zich op zijn gemak gaat voelen om dit te doen.

7. Geef het goede voorbeeld aan uw kind.

Wat misschien wel een van de belangrijkste punten is en wat vaak vergeten wordt, is dat u als ouder het voorbeeld geeft aan uw kind. Het is voor een kind niet logisch als u hamert op het nut van het lezen en u dit zelf nooit doet. Door bijvoorbeeld zelf regelmatig mee te gaan naar de bibliotheek of naar een boekenwinkel geeft u het belang van boeken en lezen mee. Ook is het uiteraard belangrijk om te laten zien dat u zelf leest en het serieus neemt.

8. Hulp zoeken als dat nodig is.

Juist wanneer uw kind moeite heeft met lezen is het essentieel dat hij door blijft lezen. Door te lezen leer je namelijk beter lezen. Het is belangrijk dat er een ontspannen sfeer hangt en u uw kind niet onder druk zet om goed te presteren. Lezen moet plezierig blijven. Het is daarom goed om uw kind aan te moedigen wanneer het goed gaat en complimenten te geven in plaats van het kind te straffen wanneer het lezen niet goed gaat. Kinderen krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen. Ook is het goed om contact te houden met de leerkracht van de school over de leesontwikkelingen van uw kind. Mochten er geen veranderingen optreden in de leesvaardigheid van uw kind, dan is het misschien gepast om te kijken of er bijles ingeschakeld kan worden voor uw kind.