Werken aan leesvaardigheid

Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die een kind op de basisschool leert. Kinderen die veel lezen kennen veel meer woorden dan kinderen die niet geregeld lezen. Ook hebben deze kinderen meer inzicht in de opbouw van teksten en meer kennis van de wereld. U kunt zich voorstellen dat het erg belangrijk is om goed (begrijpend) te kunnen lezen om bijvoorbeeld een rekenopgave te kunnen interpreteren en te kunnen maken. Als kinderen niet goed kunnen lezen betekent dit een grote handicap voor het verwerven van kennis op allerlei terreinen. Het is daarom belangrijk dat ouders erop toezien dat hun kind voldoende aandacht besteed aan lezen en taal. Het is vooral voor die kinderen belangrijk hier op een jonge leeftijd mee bezig te zijn van wie de moedertaal niet het Nederlands is. Veel van deze kinderen hebben een achterstand wat betreft de Nederlandse taal wanneer zij aan het basisonderwijs deel nemen. Wanneer zij al op een jonge leeftijd hiermee bezig zijn is de kans kleiner dat zij problemen zullen ondervinden op school. Het is daarom goed om thuis actief bezig te zijn met lezen.