Zelf aan de slag

Als ouder is het niet alleen goed om op de hoogte te zijn van de schoolse ontwikkelingen van uw kind, maar ook om actief mee te denken en mee te doen met het kind. Dit kan een extra stimulans zijn voor uw kind om actief bezig te zijn met leren, ook buiten schooltijd. Het is daarom goed om als ouder bijvoorbeeld mee te helpen met huiswerk of om extra bijles te regelen om uw kind meer zelfvertrouwen te geven in het onderwijs.  Op verschillende manieren kunnen kinderen op een speelse wijze ook thuis bezig zijn met hun ontwikkeling. In dit deel volgen een aantal tips en suggesties om uw kind een extra duwtje in de rug te geven zodat zij ook thuis aan de slag willen.