Entreetoets Cito

Op de basisschool is een veelgebruikte toets de Entreetoets van Cito. Net als bij de volgtoetsen staan in de Entreetoets de basisvaardigheden centraal: Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. In één opslag laat deze toets zien hoe de leerling ervoor staat op de verschillende onderdelen. Ook kan eruit afgeleid worden waar de leerling goed op scoort en waar nog extra ondersteuning nodig is. Er is een Entreetoets voor de groepen 5,6 en 7. Wanneer de leerling in groep 7 de Entreetoets gemaakt heeft en in groep 8 de Eindtoets van Cito zal maken dan kan er een Voorlopig Leerlingrapport opgesteld worden. Op basis van de score van de Entreetoets wordt een voorspelling gemaakt van de standaardscore op de Eindtoets in groep 8. De Entreetoets geeft als het ware een tussentijds advies voor een toekomstige brugklastype dat bij het kind past.