Drie-minuten-toets en Avi-toets

Om een tekst goed te kunnen lezen en te begrijpen is het belangrijk dat kinderen een goede technische vaardigheid ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat zij goed kunnen lezen en woorden goed kunnen uitspreken. Deze vaardigheden van technisch lezen worden goed bekeken om eventuele leesproblemen in te toekomst te voorkomen. Basisscholen doen dit door gebruik te maken van de Drie-minuten-toets. Dit staat voor een toets waarbij kinderen eerst een, dan twee en dan drie keer in een minuut zo veel mogelijk woorden van een lijst moeten lezen. De toets bestaat uit drie kaarten die opklimmen in moeilijkheidsgraad. Tijdens de afname van een leeskaart leest het kind woorden op een kaart hardop voor. Tegelijkertijd wordt op een scoreformulier bijgehouden welke woorden het kind fout leest. De scores worden soms vastgelegdĀ  in het leerlingvolgsysteem.

Avi-toets

Ook de Avi-toetsen bestaan uit leeskaarten. Hierbij gaat het vooral om de vlotheid waarmee leerlingen teksten verklanken. Het pakket bevat 10 leeskaarten: AVI-M3, AVI-E3, AVI-M4, AVI-E4, AVI-M5, AVI-E5, AVI-M6, AVI-E6, AVI-M7 en AVI-E7. Van iedere kaart bestaan er twee versies. Op deze kaarten staan teksten die opklimmen in moeilijkheidsgraad. De leraar houdt bij hoeveel woorden in de tekst fout gelezen worden en hoe lang het kind erover doet om de tekst te lezen.

De vaardigheidsscore op de toetsen worden omgezet naar een AVI-niveau van de leerling. Een score van M3 staat voor het niveau dat een kind moet hebben in Midden groep 3, E3 voor Eind groep 3 en M4 voor Midden groep 4. Als uw kind in het midden van de vierde klas een score heeft van M3 dan betekent dit dat het kind een score heeft dat hij/zij een jaar geleden had moeten hebben. Het kind heeft dus een (technische) leesachterstand van een jaar. Op basis van deze score kunt u leesstof selecteren die op het niveau van uw kind afgestemd is.