Derde Groep Onderzoek (DGO)

In Den Haag en omgeving wordt de Derde Groep Onderzoek (DGO) afgenomen bij 5000 leerlingen. Met de GDO toets wordt gekeken naar de prestaties van leerlingen in groep 3. Zo wordt in kaart gebracht op welke manier leerlingen optimale prestaties kunnen behalen en waar onderwijsbehoefte van een individueel kind ligt. Het doel van de toets is om vroegtijdig (groep 3) zorgleerlingen op te sporen.

De leerkracht neemt begin januari klassikaal de toetsen af. De toets geeft inzicht in het verstandelijk ontwikkelingsniveau van het kind, de concentratie en het ruimtelijk inzicht/fijne motoriek. Zo wordt per leerling bekeken wat hun zwakke punten zijn en waar dus harder aan gewerkt moet worden. De resultaten uit het leerlingvolgsysteem en de methodegebonden toetsen worden naast de uitslagen van het DGO gelegd. Op deze manier wordt duidelijk of de prestaties van leerlingen op school laten zien wat er op basis van de DGO-scores van de leerlingen verwacht zou mogen worden. Bovendien bestaat er ook een Vijfde Groep Onderzoek die verder inhaakt op de DGO toets en de vorderingen en eventuele verdere behoeften van de leerlingen in kaart brengt.