Voortgang van mijn kind

Wanneer uw kind naar school gaat worden de vorderingen die het kind maakt direct gemeten en bijgehouden. De gehele loopbaan van uw kind wordt onder de loep genomen vanaf de eerste schooldag tot aan groep 8. Verschillende toetsen meten hoe het kind ervoor staat. Belangrijk is dat ouders hiervan op de hoogte zijn. Een goede manier om dit te doen is door je als ouder goed bezig te houden met wat er op school speelt en op welke manier en wanneer er getoetst wordt. Hierdoor wordt het ook gemakkelijker om te begrijpen wat de zwakke en de sterke punten van uw kind zijn binnen het onderwijs. In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste toetsen binnen het primair onderwijs.