Nieuwe regeling: passend onderwijs

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor passend onderwijs, wat in werking zal treden vanaf augustus 2014. Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben krijgen hierdoor meer kans in het gewone onderwijs. Scholen krijgen een ‘zorgplicht’. Zij moeten voor elk kind een passende oplossing zoeken. Wat vooral belangrijk is is dat er op deze manier juist gekeken wordt naar wat een kind wel kan in plaats van alleen te kijken naar de beperkingen van het kind. Met deze zorgplicht kan het niet zover komen dat kinderen thuis komen te zitten omdat hun ouders geen school kunnen vinden waar het kind aangemeld mag worden. Kinderen krijgen met deze zorgplicht dus meer recht op onderwijs dat zo goed mogelijk bij hen past. Een landelijke geschillencommissie kan in het geval van onenigheid kijken of het aanbod wel echt passend is voor het kind.

In de nieuwe situatie verdwijnen het ‘Rugzakje’ en ‘Weer samen naar school’. Hiervoor in de plaats gaat het beschikbare geld van de rijksoverheid naar het Samenwerkingsverband van scholen in een bepaalde regio. In Den Haag is dat dus het ‘Samenwerkingsverband passend onderwijs regio Haaglanden’. Deze organisatie bepaalt zelf, in samenspraak met ouders, leraren en gemeente(n), hoe de verdeling van het geld over de scholen eruit komt te zien. Zo bepalen zij ook hoeveel geld een individuele leerling krijgt.