Indicatie speciaal onderwijs

Het kan zijn dat uw kind door een beperking niet goed mee kan doen in de klas. U als ouder, of de leraar of een deskundige, kan van mening zijn dat uw kind in aanmerking komt voor een Rugzakje. Het is dan goed om een indicatie aan te vragen bij het Regionaal Expertise Centrum (REC) om op die manier extra voorzieningen te kunnen treffen voor uw kind. In principe wordt deze indicatie aangevraagd door de ouders. Het verkrijgen van een indicatie gaat via de volgende weg:

1. De eerste stap is het vaststellen in welk cluster uw kind behoort. De leerkracht van uw kind kan u hierbij helpen. U heeft het hier natuurlijk vaker over gehad aangezien het hier gaat over de problemen waar uw kind mee te kampen heeft.

2.  Vervolgens neemt u contact op met de Commissie voor Indicatiestelling, het zogenaamde CvI, van de cluster in uw regio waar uw kind behoort. U dient daar een aanvraagformulier aan te vragen voor een indicatiestelling. U kunt daar ook meteen hulp of ondersteuning vragen bij de indicatie-aanvraag. Deze ondersteuning wordt gratis en vrijblijvend aan u gegeven.  

3. U dient het formulier in te leveren en alle rapporten te verzamelen waarnaar gevraagd wordt. Een van deze rapporten is het rapport van een deskundige waaruit naar voren moet komen dat uw kind te maken heeft met een beperking. Bovendien moet het onderwijskundig rapport worden uitgelegd. Dit onderwijskundig rapport wordt opgesteld wordt door de school.

4. Soms gebeurt het dat een rapport niet beschikbaar is of te oud is om mee te laten tellen voor het onderzoek. U kunt in dat geval beroep doen op de ondersteuning via de CvI, zij kunnen u dan verder helpen met het op orde krijgen van de rapporten. Het kan ook gebeuren dat degene die u helpt bij de aanvraag voor een indicatie of iemand van de indicatiecommissie zelf u vraagt om schriftelijk toestemming te geven om een bepaalde rapport op te vragen. Zelf hoeft u daar niet achteraan.

5. Wanneer u alle rapporten bij elkaar heeft, dan stuurt u het complete dossier naar de CvI (U kunt hier zelf het beste ook een kopie van maken voor uzelf, u weet immers nooit wat er gaat gebeuren!).

6. U krijgt vervolgens een ontvangstbevestiging van de CvI. Mocht het zo zijn dat er nog iets mist in het dossier van uw kind, dan krijgt u te horen dat u de ontbrekende delen nog dient aan te leveren. Wanneer u vervolgens te horen krijgt dat het dossier compleet is zal de CvI zich buigen over de vraag of uw kind een indicatie krijgt.

7. Binnen 8 weken krijgt u van de CvI  bericht over de indicatieaanvraag van uw kind. Dat betekent dat u een afwijzing kunt krijgen of een officiele indicatie. U kunt in het geval van een afwijzing bezwaar maken binnen 6 weken. Wanneer uw kind een indicatie heeft ontvangen komt de reguliere school van uw kind in aanmerking voor een Rugzakje. Uw kind kan ook worden toegelaten tot een speciale school waarvoor een indicatie geldig is.

8. Het afschrift van de indicatie dat u van de CvI heeft ontvangen geeft u aan de school van uw kind. Zij kunnen hiermee het Rugzakje aanvragen en er zal samen met u een handelingsplan worden opgesteld.

9. Wanneer u liever heeft dat uw kind naar het speciale onderwijs gaat, dan heeft de indicatie recht op toelating tot deze school. U meldt uw kind aan bij deze school en het kind zal zo snel mogelijk worden toegelaten. U moet wel rekening houden met het vervoer naar en van school. Ook hier zal na toelating een handelingsplan worden opgesteld.

Opinie

Het is erg belangrijk dat u als ouder goed ingelicht bent over uw rechten en die van uw kind. Allereerst is het goed om te weten dat alleen de ouders van het kind een indicatie kunnen aanvragen bij het REC. Dit kunnen scholen alleen in hele bijzondere gevallen doen, namelijk alleen als de school meerdere malen duidelijk bij de ouders erop aangedrongen hebben dat het kind een indicatie nodig heeft. De school dient dan wel eerst de ouders schriftelijk te laten weten dat ze dat gaan doen. Vervolgens dienen de ouders nog vier weken bedenktijd te hebben om toch zelf een indicatie aan te vragen en dit niet te laten doen door de school.

U kunt zich afvragen waarom ouders dit alleen kunnen doen en scholen over het algemeen niet. Dit is zo om uw kind als het ware te beschermen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw kind in de klas een herrieschopper is en dat de school van mening is dat uw kind een gedragsstoornis heeft, terwijl u daar thuis weinig van merkt en u juist denkt dat uw kind een herrieschopper in de klas is omdat hij/zij niet begrepen wordt door de leerkrachten en/of de leerlingen. Veel scholen (natuurlijk niet alle scholen) zouden misschien veelste snel een indicatie willen aanvragen voor leerlingen die de les vaak verstoren, zonder dat er goed gekeken wordt naar de oorzaak hiervan. Een andere reden waarom scholen over het algemeen geen indicatie kunnen aanvragen is omdat zij via het Rugzakje veel extra geld zouden kunnen krijgen van het Rijk, terwijl dit niet nodig is. U zult daarom kritisch moeten kijken of wat de school u aangeeft ook echt klopt.

Ten tweede is het ook noodzakelijk, wanneer uw kind een indicatie heeft gekregen, om goed te denken over de keuze of u uw kind wilt houden op een reguliere basisschool of dat u uw kind toch wil aanmelden op een school voor speciaal onderwijs. Veel ouders willen het liefst dat hun kind zo normaal mogelijk kan zijn en dus ook naar een ‘normale’ basisschool kunnen blijven gaan. Dit kan goed zijn voor het kind omdat het goed is voor het zelfbeeld: omdat het kind naar een normale basisschool blijft gaan zal het het gevoel hebben dat zij normaal zijn zoals elk ander kind. Het kan echter ook averechts werken: een kind kan het gevoel krijgen een buitenbeentje te zijn aangezien hij of zij niet volledig mee kan doen met de andere kinderen in de klas zonder ondersteuning. Een kind kan dan wellicht beter naar het speciaal onderwijs, omdat hij/zij dan onder dezelfde lotgevallen naar school gaat. Het is als ouder dus goed om erover na te denken of uw kind zich thuis gaat voelen op school.

De keuze om uw kind op een reguliere school te laten gaan of naar het speciaal onderwijs te sturen is natuurlijk niet alleen afhankelijk of het kind zich er thuis zou voelen, maar ook of de reguliere basisschool wel voldoende ondersteuning kan geven aan uw kind. U dient hiervoor dus goed te kijken hoe groot de beperking van uw kind is en hoe de school omgaat met hulpbehoefdende leerlingen. Het is vooral goed om de schoolgids te raadplegen, aangezien dat vaak hierin is opgenomen.