Brede buurtscholen

Naast de verschillende typen scholen (de openbare, de bijzondere en de algemeen bijzondere school) zijn er in de gemeente Den Haag veel brede buurtscholen. Deze scholen combineren onderwijs met opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Het zijn dus reguliere basisscholen die openbaar, bijzonder of algemeen bijzonder kunnen zijn, maar zij bieden extra voorzieningen aan. Kinderen krijgen op deze manier meer kans om hun talenten te ontwikkelen. Sommige brede buurtscholen bieden ook extra taallessen en opvoedingsondersteuning.

Een bekend type brede buurtschool in Den Haag is de zogenaamde leerkansenprofiel school. Het leerkansen profiel is ontwikkeld voor basisscholen waar grote groepen leerlingen veel minder ontwikkelingskansen hebben doordat zij leerachterstanden hebben. Voor veel van deze leerlingen is het Nederlands niet de moedertaal. Op deze scholen krijgen alle kinderen 6 uur per week meer lestijd. Dat kan dus inhouden dat de kinderen tot een uur of vijf op school les krijgen. Deze verlening van lestijden is voor álle leerlingen van de school verplicht, ongeacht de omvang van de achterstand die zij hebben. Niet alleen wordt deze extra lestijd gebruikt voor het stimuleren van de taalontwikkeling, maar ook aan de volgende zaken:

  • het opsporen en ontwikkelen van talenten
  • het versterken van de sociale en burgerschapscompetenties van leerlingen
  • het bevorderen van culturele en maatschappelijke participatie en sociale binding
  • het versterken van de betrokkenheid van ouders (bij scholen en de samenleving)

Momenteel zijn er in de gemeente maar liefst 16 Leerkansenprofiel scholen. De meeste van deze basisscholen liggen in de zogenaamde Krachtwijken van de gemeente (Schilderswijk, Transvaal en Zuid-West). Voordat u uw kind inschrijft op een Leerkansenprofiel school is het dus verstandig om na te gaan of u van mening bent dat uw kind met een achterstand te maken heeft, vooral wat taalvaardigheid betreft.

______________________________________________________________________________________

Opinie

Elke brede buurtschool is anders en elke brede buurtschool geeft in de extra lestijden ander extra voorzieningen aan hun leerlingen. Als ouder is het dus goed om te kijken welke invulling de school geeft aan hun brede buurtschool. De ene school voorziet hun leerlingen bijvoorbeeld in extra sportactiviteiten, anderen geven muzieklessen. Sommige scholen geven deze extra lessen in het weekend, anderen na de reguliere lestijden. Soms kunnen deze extra lessen erg handig zijn voor de leerlingen. Zo kunnen die kinderen die van huis uit niet mee konden doen aan sportactiviteiten, omdat hun ouders hier bijvoorbeeld te weinig geld aan konden uitgeven, nu wel meedoen. Zij kunnen hun talenten ontwikkelen en kunnen ook hun sociale omgeving verrijken doordat zij nieuwe vrienden maken. Soms kunnen deze voorzieningen overbodig zijn omdat sommige kinderen wel van huis uit aan buitenschoolse activiteiten meededen. Er is echter vaak sprake dat leerlingen toch kunnen kiezen zich op te geven voor deze extra lessen of niet.

Op de zogenaamde leerkansprofiel scholen kan echter niet gekozen worden om niet mee te doen aan de extra lessen. Alle leerlingen op de school moeten per week minimaal 6 uur extra op school blijven en verplicht meedoen met de lessen. Het is daarom belangrijk om te kijken hoe de school invulling geeft aan deze lessen.  Het leerkansenprofiel staat in teken van het wegwerken van (taal-)achterstanden en het bevorderen van participatie. Heeft uw kind dit echt nodig? Worden deze extra lestijden goed benut? Of dient uw kind lang op school te blijven zonder echt iets op te steken? Het is als ouder dus goed om kritisch te kijken of de school goed omgaat met de extra middelen die zij van de overheid krijgen om een leerkansenprofiel school te kunnen zijn en of deze extra lestijden echt nuttig zijn voor uw kind.