Schoolkeuze basisschool

Het is belangrijk om als ouder een goede basisschool te kiezen voor uw kind dat past bij uw opvattingen over het leven. Er zijn verschillende soorten basisscholen in Nederland. Sommigen onderscheiden zich door een gekozen levensovertuiging. Anderen onderscheiden zich weer door hun manier van onderwijzen. Op basisscholen kan dus les gegeven worden volgens een bepaalde onderwijskundige opvatting, maar dat hoeft niet. Afgezien van deze verschillen zijn er ook scholen die meer doen dan alleen reguliere lessen draaien. Zo is er de brede buurtschool die ook veel aandacht besteedt aan onder andere sport en extra taallessen geeft. Maar naast de brede buurtschool is er speciaal onderwijs mogelijk voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben.

Soms wordt de keuze voor een bepaalde basisschool door  ouders al gemaakt wanneer hun kind nog erg jong is. Dit doen zij omdat zij hun kind bijvoorbeeld naar een voorschool willen sturen die goed aansluit bij de kleuterklas. Op die manier zijn sommige ouders al bezig met de keuze van de basisschool wanneer het kind amper een jaar oud is. Het is dus goed om een goed overzicht te hebben van het schoolaanbod en de onderlinge verschillen tussen basisscholen ruim voordat uw kind naar de basisschool gaat.