Verplicht maken Citotoets

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een wetsvoorstel om de Eindtoets van Cito verplicht te maken voor iedere basisschool in Nederland. Ook zou de ‘Citotoets’ dan in april in plaats van februari afgenomen worden. Hoewel al ruim 80% van alle basisscholen in het land gebruik maakte van deze toets was dit nog niet verplicht voor scholen. Dit gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat het nog niet wettelijk verplicht is omdat dit wetsvoorstel nog afhankelijk is van de goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer. Hoe dan ook lijkt het erop dat deze wet in het schooljaar 2013-2014 verplicht zal worden. Bovendien zal dan ook een centrale Eindtoets komen voor het speciaal basisonderwijs. Dit zal waarschijnlijk in het schooljaar 2014-2015 verplicht worden. Een Eindtoets voor het speciaal onderwijs was tot op heden nog niet gebruikelijk.