Extra geld voor zomerscholen

Voormalig minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt wilde dat er in het hele land meer zomerscholen komen. Kinderen met een taal- of rekenachterstand kunnen daar namelijk worden bijgeschoold tijdens de zomervakantie. De minister heeft met 37 grote gemeenten afgesproken dat het aantal zomerscholen moet toenemen met 101 zomerscholen. Dit jaar waren dat er 30 zomerscholen. In 2013 jaar moeten dat er dus 131 worden.

De zomerschool is een nieuw concept dat erg populair begint te worden. In een aantal weken kunnen kinderen zich vrijwillig aanmelden om hun taal- of rekenachterstand weg te werken. Dit gebeurt op een creatieve manier: ’s ochtends wordt er gewerkt aan taal- en rekenles en ’s middags doen ze iets leuks.

Uit Amerikaans onderzoek zou blijken dat extra lestijd in de zomer een positief effect zou hebben op de schoolloopbaan van achterstandsleerlingen. Ook in Nederland wordt hier nu onderzoek naar gedaan. Dit onderzoek zal in 2015 klaar zijn.

De zomerschool is er vooral gericht op leerlingen uit de hogere groepen van de basisschool en de brugklas. Het is onderdeel van grote aanpak van de overheid om onderwijsachterstanden aan te pakken. Er wordt bijvoorbeeld ook gewerkt aan de het wegwerken van taalachterstanden op voorscholen zodat kinderen zonder taalachterstand beginnen aan de basisschool.