Den Haag krijgt derde kopklas

Op het Edith Stein College gaat na de zomer een nieuwe kopklas van start. Deze is bedoeld voor basisschoolleerlingen die door een taalachterstand een lager schooladvies voor het voortgezet onderwijs hebben gekregen.

In de kopklas, een extra leerjaar na groep 8, wordt een jaar lang intensief taalonderwijs gegeven. Daardoor krijgen ze de kans om de basisschool af te ronden met een advies dat recht doet aan hun prestatieniveau.

Kopklas succesvol

De eerste Haagse kopklas ging van start op het Edith Stein College. Dat was in het schooljaar 2004/2005. Deze kopklas richt zich op leerlingen die langs deze weg op havo- of vwo-niveau zouden kunnen presteren. Hofstad Mavo huisvest sinds het schooljaar 2010/2011 ook een kopklas. Deze is bedoeld voor leerlingen die de potentie hebben om op vmbo-tl niveau onderwijs te volgen. In deze laatste kopklas ontvingen eerder deze week elf leerlingen een certificaat als afronding van het leerjaar.

Sinds de start in 2004 hebben 117 leerlingen deelgenomen aan een kopklas. Ruim 80% behaalt de doelstelling en sluit het kopklasjaar af met een hoger advies. Komend schooljaar zullen drie kopklassen van start gaan.

Wethouder Ingrid van Engelshoven: “De kopklas is een succesverhaal. De kopklas maakt de weg vrij zodat talent meer tot ontwikkeling komt. Daarom ben ik blij dat er komend schooljaar eentje bij komt. Wat mij betreft breiden we de komende periode het aantal kopklassen uit naar vijf .”