Bijeenkomst Islamitische pleegzorg

De diversiteit in achtergronden van pleegkinderen in Nederland is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Zo ook het percentage niet-westerse, Islamitische kinderen. Om een pleegkind een zo vertrouwd mogelijke gezinsomgeving te bieden, is het noodzakelijk om het kind in een pleeggezin te plaatsen met eenzelfde achtergrond. Het aantal Islamitische pleeggezinnen is echter kleiner dan het aantal Islamitische pleegkinderen. In de meeste gevallen wordt dan een beroep gedaan op familieleden van het kind. Helaas kunnen niet alle kinderen rekenen op familieleden die ze liefdevol opvangen. Voor deze groep kinderen is pleegzorg door “vreemden” dus noodzakelijk. Hoe fijn zou het voor het kind zijn als het wordt opgevangen in een gezin wat niet heel erg verschilt van zijn/haar eigen gezin?

Stichting ‘Mijn Kind en School i.o.’ organiseert op woensdag 15 mei 2013 een bijeenkomst speciaal voor islamitische vrouwen die meer informatie willen over het in huis nemen van een pleegkind, de keuzes die zij hierin kunnen maken en alles wat hierbij komt kijken. Hiermee hopen we te kunnen bijdragen aan het oplossen van het tekort aan Islamitische pleegouders.

In de heilige islamitische geschriften is barmhartigheid jegens wezen en hulpbehoevenden een belangrijk terugkerend onderwerp. Er wordt continu gewezen op de verantwoordelijkheid van de moslim tegenover deze kinderen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie in deze wereld een gelovige van een zorg verlost, zal door Allah op de Dag des Oordeels van één van zijn zorgen verlost worden”  (Moeslim). Allah s.w.t. zegt: (En toen Wij het verdrag met de Israëlieten aangingen: jullie zult alleen Allah aanbidden. Wees goed voor de ouders, de verwanten, de wezen en de behoeftigen. Spreekt tot de mensen ten goede. Verricht de salaat en geeft de zakaat …) 2:83.

De bijeenkomst zal op woensdag 15 mei 2013 plaatsvinden tussen 19:00 en 21:00 uur op de Islamitische basisschool Yunus Emre (Mandelaplein 2 te Den Haag) en zal geleid worden door Laura Julienne van Pleegzorg Den Haag. Het zal plaatsvinden in een kleinschalige setting en zal laagdrempelig zijn, waardoor er genoeg plaats is voor persoonlijke vragen van de moeders. De voorzitster van de stichting zal tevens wat vertellen over haar eigen ervaringen als pleegmoeder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasmina Akalei op 06 40 10 88 58 of via het contactformulier op de site.