Combinatie brugklas

Soms wordt niet direct één specifiek type voortgezet onderwijs gekozen voor een leerling, omdat het nog twijfelachtig is welk niveau haalbaar is voor het kind. Daarom wordt door sommige scholen combinatie brugklassen aangeboden. Dit zijn klassen die toegang geven tot alle onderwijsniveaus binnen die scholengemeenschap. Op een havo en vwo middelbare school betekent dit dat er een combinatie havo en vwo klas is. Het kan een uitkomst zijn voor leerlingen van wie het nog niet duidelijk is welk schooltype het beste bij hen past. Op die manier heeft een leerling nog een jaar de tijd om dit uit te zoeken, Ook kan de school op deze manier zien wat het kind in zijn mars heeft.

Bovendien is het mogelijk het kind na groep 8 van de basisschool naar een zogenaamde kopklas te sturen. Dit is een klas voor kinderen die voldoende capaciteiten, motivatie en inzet hebben om bijvoorbeeld vmbo-tl, havo of vwo aan te kunnen, maar die door hun taalachterstand een lager schooladvies hebben gekregen. In dit jaar wordt er als het ware bijgespijkerd aan de taalbeheersing. Uit onderzoek blijkt dat de kopklas erg succesvol is. Van alle leerlingen uit de kopklas gaat 80% naar havo of vwo en 20% naar een brugklas voor vmbo-tl/havo.