Verschillende typen voortgezet onderwijs

Het belangrijkste aspect voor het kiezen van een geschikte middelbare school van uw kind is het kijken naar de verschillende typen scholen. Dat wil zeggen, de verschillende niveaus van het onderwijs. Eigenlijk worden tijdens de gehele basisschoolcarriere van uw kind toetsen afgenomen om op kaart te brengen wat het niveau van het kind is en welke type middelbare school bij uw kind past. Voor de kinderen die niet gemakkelijk leren en gaat praktisch bezig zijn is er het praktijkonderwijs en voor kinderen die juist erg snel leren en dit ook graag doen is er de havo en het vwo. Hier wordt een overzicht gegeven van welke typen voortgezet onderwijs er zijn en wat de eigenschappen hiervan zijn.