Verschillende soorten scholen

Ook het voortgezet onderwijs kent verschillende soorten net zoals het basisonderwijs.  Zo zijn er de openbare scholen, die open staan voor alle leerlingen en waarop niet gedoceerd wordt vanuit een bepaalde levensovertuiging of godsdienst, en de bijzondere school die bestuurd wordt door een stichting. Dit laatste soort onderwijs, de bijzondere school, wordt ingedeeld in ofwel de Confessionele bijzondere school (rooms-katholiek, protestants, christelijk, joods dan wel islamitisch) en de Algemene bijzondere school die vanuit een bepaalde opvoedkundige stroming onderwijzen (bijvoorbeeld Jenaplan of Montessori).

Binnen het voortgezet onderwijs zijn er ook zogenaamde cultuurprofielscholen. Dit zijn scholen waar het onderwijs met en over kunst en cultuur een prominente rol heeft, Dit houdt in dat er meerdere kunstdisciplines aan bod komen en dat de kunstvakken zo veel mogelijk aansluiten met de andere vakken. Ook wordt er veel gedaan aan buitenschoolse activiteiten. In Den Haag zijn er 3 cultuurprofielscholen, Het Segbroek College, Dalton Den Haag en Het Zandvlietcollege, die allen andere cultuurvakken aanbieden aan de leerlingen. Tenslotte zijn er ook middelbare scholen die tweetalig onderwijs verschaffen voor leerlingen die zich internationaal willen oriënteren. Deze zogenaamde tto-scholen geven meestal les in het Engels, maar er zijn ook Duitse varianten hiervan.