Na de basisschool

Een volgende belangrijke opgave voor ouders is het bepalen bij welke middelbare school zij hun kinderen aanmelden. Nadat de basisschoolcarrière van uw kind succesvol doorlopen is, is het dus nog niet afgelopen met de keuzes die ouder en kind moeten maken met betrekking tot onderwijs. Hoewel de keuze voor een bepaald type voortgezet onderwijs natuurlijk voor een groot deel afhankelijk is van het niveau van het kind is het toch noodzakelijk om u goed in te lezen over de betekenis van verschillende typen voortgezet onderwijs. Ook weet u dat de keuze voor een bepaald brugklastype niet slechts de keuze is van de leerkrachten op de basisschool, maar dat het ook uw keuze moet en dat van uw kind. Niet alleen is het goed om te kijken wat de betekenis is van de verschillende brugklastypen, maar het is ook zeker verstandig om te kijken wat de verschillen kunnen zijn tussen middelbare scholen om op die manier volwaardig mee te kunnen denken over de keuze van welke middelbare school geschikt is voor uw kind.