Advies/Opinie

Het schooladvies is een advies en dus niet bindend: niet voor u als ouder, maar ook niet voor de ontvangende school. U hebt de vrijheid om uw kind bij een andere schoolsoort aan te melden dan het advies aangeeft. De ontvangende middelbare school beslist zelf over het toelaten van de leerlingen. Zij kunnen er ook voor kiezen om vooraf een toelatingstest te laten doen, bijvoorbeeld wanneer de leerling zich aanmeldt voor een ander type voortgezet onderwijs dan het advies van de basisschool. Toch volgen middelbare scholen in de praktijk vaak de keuze van de basisschool op voor het type voortgezet onderwijs dat zou passen bij de leerling. Het is als ouder dus belangrijk om tot een compromis te komen met de leraren van de basisschool over de keuze voor het type voortgezet onderwijs voor het kind, maar de wil van de leraren is zeker geen wet. U kunt over de keuze van het type voortgezet onderwijs ook zeker een mening en een aandeel hebben.