Gesprek schooladvies voortgezet onderwijs

Het schooladvies is het advies van de basisschool over welk type voortgezet onderwijs het best past bij uw kind. Als het kind in groep 8 zit krijgt het een schooladvies. Vaak gebeurt dit op basis van de Eindtoets en de resultaten in het leerlingvolgsysteem, maar speelt het gedrag van het kind een grote rol. Het schooladvies hoeft niet gevolgd te worden, het is slechts een advies. Ook is het belangrijk te realiseren dat de Eindtoets een momentopname is en de eindscore niet doorslaggevend is. Scholen voor voortgezet onderwijs beslissen zelf over toelating en plaatsing van leerlingen, dat doet de basisschool niet. De gegevens uit het schooladvies (ook wel het onderwijskundig rapport genoemd) spelen daarbij een belangrijke rol. Basisscholen zijn verplicht een dergelijk schriftelijk schooladvies te geven aan de vervolgschool. Als ouder heeft u recht op een kopie van dit advies. Vaak wordt het advies toegelicht in een gesprek. Het schooladvies is gebaseerd op verschillende onderdelen. De belangrijkste zijn:

  • het resultaat van de eindtoets (Citotoets of een andere eindtoets);
  • de leerprestaties in groep 8 en de voorgaande jaren;
  • interesses en motivatie.